GreenGame - Zaļā spēle

Videi draudzīgas uzvedības attīstīšana skolas vecuma bērniem

Projekts

Klimata pārmaiņas un vides degradācija tiek uzskatīta par lielu draudu Eiropā. Lai gan valdības politikas un rīcības mērķis ir palielināt izpratni par ilgtspējīgu attīstību un veicināt veselīgu dzīvesveidu, ar izpratnes palielināšanu vien nepietiek. Lai gan eiropieši atzīst klimata pārmaiņu nopietnību, viņi ne vienmēr rīkojas, lai mainītu savus ieradumus. Tas var negatīvi ietekmēt bērnus, kuru attieksme pret vidi veidojas agrā vecumā. GreenGame mērķis ir atbalstīt bērnus videi labvēlīgas uzvedības un ilgtspējīga dzīvesveida veidošanā, izmantojot radošas aktivitātes un mācību pieejas. Mēs strādājam, lai sniegtu efektīvu ieguldījumu izglītošanā par ilgtspējīgu attīstību.

Mērķi

GreenGame izstrādā mērķtiecīgus pasākumus, lai veicinātu videi labvēlīgu uzvedību skolas vecuma bērniem (10-14 gadi), galvenokārt balstoties uz pašregulācijas un paškontroles procesiem, kurus veicina jaunās tehnoloģijas. Mērķis ir palīdzēt bērniem iesaistīties videi draudzīgā uzvedībā un īstenot videi draudzīgu dzīvesveidu, veidojot paaugstinātu motivācijas, vēlmes, autonomijas un apņemšanās pakāpi, kā arī palīdzēt skolotājiem stimulēt savus skolēnus veidot videi draudzīgu uzvedību.

Projektā tiek veidota:

  • Psihoizglītības programma videi labvēlīgas uzvedības attīstībai, kuras pamatā ir uzmanības un izpratnes veicināšanas intervences, materiāli un pasākumi, ko papildina IKT tehnoloģijas un
  • Videi draudzīgas uzvedības spēle, kas iekļauj intervences iespējināšanai un motivēšanai, lai veicinātu ieradumu veidošanos un izmaiņas, koncentrējoties uz individuālās uzvedības izmaiņu sasaisti ar vispārējo sociālo labumu.

Ietekme

Projekts būtiski ietekmē dalībniekus, skolotājus, iesaistītās organizācijas, mērķa grupas un ieinteresētās personas. Dalībnieki attīsta videi labvēlīgu uzvedību, padziļina zināšanas par rīcību klimata jomā un attīsta savu motivāciju un apņemšanos ievērot vidi draudzīgu uzvedību, vienlaikus uzlabojot savas digitālās prasmes. Skolotāji attīsta videi draudzīgo uzvedību, digitālās prasmes un apgūst zināšanas par līdzdalības un uz mērķi balstītām mācību metodēm un instrumentiem. Iesaistītās organizācijas paplašina savus vietējās un reģionālās sadarbības tīklus, uzlabo darbinieku kvalifikāciju un ceļ pakalpojumu kvalitāti. Mērķgrupas gūst lielāku izpratni par vidi, pārliecību, motivāciju, kā arī videi draudzīgu attieksmi un uzvedību, pielietojot savas digitālās prasmes. Ieinteresētās puses apsvērs projekta intelektuālo rezultātu ieviešanu savās apmācību programmās un uzlabos savu līdzdalību mācībās, stiprinot pasniedzēju kompetences.

Mērķa grupas

Mērķauditorija ir skolotāji un skolēni vecumā no 10-14 gadiem. Citas ieinteresētās puses iekļauj skolu konsultantus, skolu vadītājus un vecākus, jo viņi visi ir atbildīgi par bērnu sociālo attīstību. Partnerībā ir iesaistīti partnerorganizāciju darbinieki, kuri tiek detalizēti informēti par projektu, lai atvieglotu informācijas izplatīšanu organizācijās.

Ārpus partnerības tiek sasniegtas vairākas ar mērķa grupām saistītas institūcijas, lai īstenotu specifiskās prioritātes bērnu prasmju attīstībā un videi labvēlīgas uzvedības veicināšanā. Partnerība cieši sadarbojas ar skolām, skolotājiem, jauniešu centriem un citiem izglītības nodrošinātājiem. Vietējā un reģionālā līmenī projekta aktivitātes tiek iesaistītas izglītības iestādes (valsts un privātajās skolas), bērnu izklaides centri, kā arī privāti uzņēmumi un NVO, kas strādā ar bērniem vai apmāca skolotājus un ir ieinteresēti palīdzēt saviem klientiem attīstīt videi draudzīgu uzvedību. Partnerība vēršas arī pie sociālajiem centriem un institūcijām, kas veicinās izpratni par vides jautājumiem

Rezultāti

R1: GreenGame Psihoizglītības programma videi draudzīgas uzvedības attīstīšanai

GreenGame psihoizglītošanas programmā izmantoti apzinātības un izpratnes veidošanas pasākumi, izmantojot arī progresīvas IKT tehnoloģijas. Programma ietver vidi saudzējošas darbības, paraugpraksi, mācību materiālus un asinhronu tīmekļa semināru skolotājiem. Konsorcijs veic dokumentu izpēti un organizē fokusa grupas, lai apkopotu zināšanas par ilgtspējīgas uzvedības veicināšanu septiņās tematiskajās jomās: I. otrreizēja pārstrāde, II. ūdens taupīšana, III. elektroenerģijas taupīšana, IV. atkārtota izmantošana, V. sabiedriskā transporta vai velosipēdu izmantošana, VI. pareiza atbrīvošanās no nepārstrādājamiem atkritumiem, VII. zaļo produktu pirkšana un/vai patērēšana. Pamatojoties uz izpēti, tiek izstrādātas interaktīvas aktivitātes, lai veicinātu apzinātību, izpratnes palielināšanu un iespēju palielināšanu. Mūsu mērķis ir palielināt bērnu izpratni par vidi, kas var radīt pozitīvus ieradumus mājās un sabiedrībā. Saturs tiek izplatīts skolām un jaunatnes centriem, lai nodrošinātu plašu piekļuvi, un mācību materiālus un pasniedzēja video var tulkot jebkurā valodā, padarot tos pieejamus ārpus projekta mērķa grupām un darbības laika.

R2: GreenGame Videi draudzīgas uzvedības inovatīva spēle

GreenGame ir inovatīva interaktīva tiešsaistes spēle, kas papildināta ar apzinātības un izpratnes veidošanas paņēmieniem, motivējot skolēnus un radot pozitīvu iedrošinājumu ieradumu veidošanai. Spēlē redzams varonis/skolēns, kura uzdevums ir saudzēt vidi, koncentrējoties uz otrreizējo pārstrādi, ūdens taupīšanu, elektrības taupīšanu, atkārtotu izmantošanu, sabiedriskā transporta izmantošanu, nepārstrādājamo atkritumu pareizu izmešanu un zaļo produktu iegādi, kā arī uzstādīt personīgos mērķus un sekot tiem. Spēle izstrādāta, izmantojot Adobe Animate, ActionScript, HTML5, PHP, MySQL, JavaScript un CSS. Spēli var spēlēt tiešsaistē ar citiem spēlētājiem.

R3: GreenGame rokasgrāmata skolēniem un skolotājiem

GreenGame rokasgrāmata skolēniem un skolotājiem testēta kopā ar spēli un veido daļu no spēles aplikācijas. Rokasgrāmata skolotājiem – mērķis ir sniegt skolotājiem norādījumus, kā iepazīstināt skolēnus ar spēli, kā palīdzēt viņiem spēles laikā, kā arī kā nodrošināt vietu skolēnu pašrefleksijai pēc spēles. Tajā ietverti vairāki uzdevumu scenāriji, ko koordinators var sniegt skolēniem, instrukcijas izmēģinājuma fāzei, kā arī atsauksmju anketa. Digitālā rokasgrāmata ir tekstu, attēlu, video, dziesmu-skaņu u.c. apkopojums.

Rokasgrāmata skolēniem ir īsa un sagatavota lietotājam draudzīgā veidā, lai skolēni vecumā no 10 līdz 14 gadiem saprastu, kāpēc spēlēt, un būtu motivēti sākt spēlēt. Digitālās rokasgrāmatas tulkotas visās partneru valodās un kopā ar spēli pilotētas ar vismaz 25 skolotājiem (5-7/valstī) un 125 skolēniem (25 skolēni/valstī), lai nodrošinātu to praktiskumu un lietderību.

Projekta partneri

Radošās Idejas - Latvija

Radošās idejas ir NVO no Latvijas, kas specializējas neformālajā izglītībā un kultūras attīstībā. Radošās idejas piedāvā apmācības un radošās darbnīcas dažādām mērķa grupām, un tās mērķis ir veicināt kopienas attīstību un starptautisku atpazīstamību. Ar vairāk nekā 40 biedriem viņi ir īstenojuši vairāk nekā 20 projektus sadarbībā ar partneriem no visas pasaules. Viņi ir nacionālo jumta organizāciju biedri un rosinājuši NVO koalīcijas izveidi Balvu novadā.

UNIAO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (SCOSME) VALBOM E JOVIM – Portugāle

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (UFGVJ) ir publiskās pārvaldes iestāde Gondomāras pašvaldībā ar aptuveni 50 000 iedzīvotāju. Iestādei ir dažādas valdības noteiktas kompetences, tostarp projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, nodarbinātību, apmācībām un sociālo iekļaušanu. UFGVJ ir 70 darbinieki, un tā nodrošina aktivitātes vecāka gadagājuma pieaugušajiem, pieaugušajiem bezdarbniekiem un jauniešiem dažādās jomās, piemēram, sporta, karjeras atbalsta un konsultāciju jomā. Reģions ir pazīstams ar savu filigrāno darbu zeltā, un Gondomāra tiek dēvēta par “zelta galvaspilsētu”.

Humanitāro zinātņu un ekonomikas universitāte Lodzā - Polijā

Humanitāro zinātņu un ekonomikas universitāte Lodzā (AHE) ir privāta augstākās izglītības iestāde Polijā, kas piedāvā BA, MA, MSc, PHD programmas, pēcdiploma studijas un kursus dažādām mērķa grupām. AHE īsteno 20 programmas, no kurām dažas tiek pasniegtas angļu valodā, un tā pastāvīgi atjaunina savas mācību programmas atbilstoši darba tirgus prasībām. Universitāte ir 5. populārākā privātā universitāte Polijā, un tajā strādā aptuveni 200 pastāvīgie darbinieki, tostarp pētnieki, pasniedzēji un palīgpersonāls. AHE koncentrējas uz radošumu, novatoriskām mācību metodoloģijām un e-apmācībām, ar Polijas virtuālās universitātes platformas palīdzību e-mācībās. AHE misija ir mācīt radošumu, izmantojot uz projektiem balstītu mācību metodi un radošuma darbnīcas, un tai ir savs tehnoloģiskais inkubators, kurā studenti var izveidot savus uzņēmumus. AHE ir starptautiska universitāte, kas piedalās studentu un darbinieku apmaiņas programmās, pieaicina profesorus no ārvalstīm un uzņem starptautiskus studentus. AHE ir arī pieredze pētniecībā un analīzē, mācību programmu izstrādē un ES projektu vadībā.

DEP INSTITUT SL – Spānija

DEP Institut ir uzņēmums, kas specializējas sociālajos pētījumos, mārketingā, stratēģijas konsultācijās, kā arī izglītības un karjeras konsultācijās ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi izglītībā, apmācībā un darba pasaulē. Viņi ir pabeiguši vairāk nekā 100 pētījumu un konsultāciju projektus, kas saistīti ar mūžizglītību, prasmju attīstību un karjeras atbalstu. Viņi fokusējas uz karjeras atbalsta un izglītības projektiem, strādā ar pašvaldībām, skolām un dažāda līmeņa skolēniem, nodrošinot karjeras atbalsta pakalpojumus un resursus. DEP Institut strādā 13 darbinieki, kuriem ir pieredze socioloģijā, politikas zinātnē, psiholoģijā, psihopedagoģijā, pedagoģijā un IT jomā.ce, with over 15 years of experience in education, training, and the world of work. They have completed more than 100 research and consultancy projects related to lifelong learning, skills development, and career guidance. They have a dedicated area of Career Guidance and Educational Projects that works with municipalities, schools, and students of different levels, providing guidance services and resources. DEP Institut has 13 staff members with expertise in Sociology, Political Science, Psychology, Psychopedagogy, Pedagogy, and IT.

INSTITOUTO EREVNAS KAI THERAPIAS TIS SIMPERIFORAS, IBRT - Grieķija

Uzvedības izpētes un terapijas institūts ir bezpeļņas organizācija, ko 1992. gadā dibināja Grieķijas uzvedības pētījumu biedrības (EES) biedri. ΙΒRΤ ir senas tradīcijas izglītībā un inovatīvu iejaukšanās pasākumu īstenošanā garīgās veselības, uzvedības pārmaiņu un labklājības jomā. Tās galvenā zinātniskā joma specializējas terapijas kognitīvās uzvedības modelī. Tās galvenie darbības virzieni ir: • garīgās veselības speciālistu apmācība, • terapija plašai sabiedrībai (aci pret aci, tiešsaistē, grupās), • publikācijas un pašpalīdzības materiāli psiholoģisku grūtību gadījumos, • iejaukšanās sabiedrības veselības jomā, piemēram, smēķēšanas atmešana un profilakse, ēšanas traucējumi jauniešiem un narkotiku atkarības, • pētniecība. Starp galvenajām tēmām, uz kurām attiecas psiholoģiskie pētījumi un pakalpojumi, ko veic IBRT, ir šādas: uzvedības maiņa, šķēršļi rīcībai, riska uztvere, lēmumu pieņemšanas modeļi, rīcības motivācija un adaptācijas procesi, kas visi ir ļoti svarīgi ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Uzņēmums ΙΒRΤ nodarbina 3 pastāvīgus darbiniekus, un tā rīcībā ir vairāk nekā 110 ārējo psiholoģijas, konsultāciju un apmācību ekspertu. Šie darbinieki palīdz organizācijai katru gadu iesaistīties apmācību kursos ar vairāk nekā 200 psihologiem un skolotājiem, nodrošināt aptuveni 9000 terapijas sesiju gadā un strādāt ar vairāk nekā 400 jauniešiem un pieaugušajiem, izmantojot savas programmas, lai uzlabotu labklājību un mainītu uzvedību. IBRT savā darbībā izmanto Total Quality pieeju un iekšēji novērtē projektus, kuros tas ir iesaistīts, izmantojot 360° metodoloģiju.

Arsakeio Gymnasium Patras – Grieķija

Patras Arsakeio ir sena izglītības iestāde Grieķijā, kas dibināta 1891. gadā un turpina aktīvi veicināt grieķu izglītību. Tā ir mūsdienīga skola, kas celta atbilstoši 21. gadsimta prasībām un divus gadus pēc kārtas ir atzīta par labāko skolu Rietumgrieķijā. Skolā mācās aptuveni 100 skolēnu un 27 skolotāji, kuri māca visus priekšmetus un izmanto tādas tehnoloģijas kā Google Classroom un e-platformas, lai uzlabotu mācīšanos. Turklāt skolā ir vides, kultūras, karjeras un Formula 1 izglītības programmas un atsevišķa Zinātnes centra ēka, ko izmanto reģiona skolotāji.

Kontakti

info@greengamepro.eu

EN Co-Funded by the EU_POS

 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

en_USEnglish